• Asambleja e Përgjithshme e BNJVL-së

  Asambleja e Përgjithshme e BNJVL-së

 • Konferencë vjetore: Decentralizimi dhe zhvillimi lokal nga perspektiva e anëtarësimit në BE

  Konferencë vjetore: Decentralizimi dhe zhvillimi lokal nga perspektiva e anëtarësimit në BE

 • Ministria e vetëqeverisjes lokale dhe Korpusi i paqes nënshkruan marrëveshje për mirëkuptim

  Ministria e vetëqeverisjes lokale dhe Korpusi i paqes nënshkruan marrëveshje për mirëkuptim

 • Perspektivat për zhvillim në komunat,në Programin e ri për zhvillimin e qëndrueshëm të vetëqeverisjes lokale 2015-2020

  Perspektivat për zhvillim në komunat,në Programin e ri për zhvillimin e qëndrueshëm të...

 • Ministri Shabani në Konferencën për zhvillim të barabartë regjional

  Ministri Shabani në Konferencën për zhvillim të barabartë regjional

Lajmet e fundit

 1. Njoftime
 2. Shpallje publike
 3. Dokumente
 4. IPA

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedIn