E Mërkurë, 17 Gusht 2016
Nuk u gjet ndonjë ngjarje