E Mërkurë, 12 Gusht 2015
Nuk u gjet ndonjë ngjarje