E Mërkurë, 19 Gusht 2015
Nuk u gjet ndonjë ngjarje