E Mërkurë, 04 Nëntor 2015
Nuk u gjet ndonjë ngjarje