E Mërkurë, 07 Korrik 2010
Nuk u gjet ndonjë ngjarje