E Mërkurë, 14 Korrik 2010
Nuk u gjet ndonjë ngjarje