E Mërkurë, 21 Korrik 2010
Nuk u gjet ndonjë ngjarje