E Martë, 11 Shtator 2018
Nuk u gjet ndonjë ngjarje