E Mërkurë, 12 Shkurt 2020
Nuk u gjet ndonjë ngjarje