E Mërkurë, 06 Dhjetor 2017
Nuk u gjet ndonjë ngjarje