E Martë, 13 Qershor 2017
Nuk u gjet ndonjë ngjarje