E Mërkurë, 28 Qershor 2017
Nuk u gjet ndonjë ngjarje