E Martë, 19 Dhjetor 2017
Nuk u gjet ndonjë ngjarje