E Martë, 12 Dhjetor 2017
Nuk u gjet ndonjë ngjarje