Ministriа për vetëqeverisje lokale, u njofton se të hënën, 09.07.2018, në ora 13-të, në sallën solemne të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë do të bëhen nënshkrimi i kontratat për realizimin e projekteve për zhvillim rajonal  për vitin 2018-të. Korniza financiare e projekteve  sillet në 279.333.631 milion denarë. Shfrytëzues të mjeteve janë Qendrat për zhvillim të regjioneve planore dhe komunat. Ngjarjen do ta hapë ministri për vetëqeverisje lokale Suhejl Fazliu.

Ftohet mediumi Juaj të përcjell ngjarjen.