E Mërkurë, 26 Korrik 2023
Nuk u gjet ndonjë ngjarje