E Mërkurë, 19 Korrik 2023
Nuk u gjet ndonjë ngjarje