E Mërkurë, 12 Korrik 2023
Nuk u gjet ndonjë ngjarje