E Mërkurë, 01 Korrik 2020
Nuk u gjet ndonjë ngjarje