E Mërkurë, 05 Shtator 2018
Nuk u gjet ndonjë ngjarje