E Mërkurë, 26 Shtator 2018
Nuk u gjet ndonjë ngjarje