E Martë, 25 Shtator 2018
Nuk u gjet ndonjë ngjarje