E Mërkurë, 19 Shtator 2018
Nuk u gjet ndonjë ngjarje