E Martë, 18 Shtator 2018
Nuk u gjet ndonjë ngjarje