E Mërkurë, 12 Shtator 2018
Nuk u gjet ndonjë ngjarje