E Mërkurë, 28 Nëntor 2018
Nuk u gjet ndonjë ngjarje