E Martë, 26 Shtator 2017
Nuk u gjet ndonjë ngjarje