E Mërkurë, 24 Gusht 2016
Nuk u gjet ndonjë ngjarje