E Mërkurë, 18 Nëntor 2015
Nuk u gjet ndonjë ngjarje