E Martë, 16 Dhjetor 2014
Nuk u gjet ndonjë ngjarje