E Martë, 25 Qershor 2013
Nuk u gjet ndonjë ngjarje