E Mërkurë, 06 Qershor 2012
Nuk u gjet ndonjë ngjarje