E Mërkurë, 27 Qershor 2012
Nuk u gjet ndonjë ngjarje