E Martë, 26 Qershor 2012
Nuk u gjet ndonjë ngjarje