E Mërkurë, 20 Qershor 2012
Nuk u gjet ndonjë ngjarje