E Martë, 19 Qershor 2012
Nuk u gjet ndonjë ngjarje