E Mërkurë, 13 Qershor 2012
Nuk u gjet ndonjë ngjarje