E Mërkurë, 07 Dhjetor 2011
Nuk u gjet ndonjë ngjarje