E Mërkurë, 28 Dhjetor 2011
Nuk u gjet ndonjë ngjarje