E Martë, 27 Dhjetor 2011
Nuk u gjet ndonjë ngjarje