E Martë, 20 Dhjetor 2011
Nuk u gjet ndonjë ngjarje