E Mërkurë, 03 Shkurt 2010
Nuk u gjet ndonjë ngjarje