E Mërkurë, 24 Shkurt 2010
Nuk u gjet ndonjë ngjarje