E Mërkurë, 17 Shkurt 2010
Nuk u gjet ndonjë ngjarje