E Mërkurë, 10 Shkurt 2010
Nuk u gjet ndonjë ngjarje