E Mërkurë, 08 Dhjetor 2010
Nuk u gjet ndonjë ngjarje