E Martë, 28 Dhjetor 2010
Nuk u gjet ndonjë ngjarje