E Martë, 21 Dhjetor 2010
Nuk u gjet ndonjë ngjarje