E Mërkurë, 15 Dhjetor 2010
Nuk u gjet ndonjë ngjarje